Your browser does not support JavaScript!


REGLEMENT

§1 LIJST VAN DE TERMEN

1. Verkoper - TRANSIT CENTER Morzyńska-Wicik Monika met zitplaats in Pędzewo, 87-134 Zławieś Wielka, Btw-identificatienummer: 554-123-18-48, Ondernemingsnummer: 091432757;
2. Winkel – internet service die tot de Verkoper behoort, verkrijgbaar onder www.transitcenter.be, door bemiddeling van welke de Koper kan bestellingen plaatsen.
3. Koper – elk subject die bestellingen in de Winkel plaats (Consument of persoon die geen status van Consument heeft)
4. Consument – Koper die natuurlijke persoon is en wettelijke actie uitvoert ( de verkoopovereenkomst via de Winkel) direct ongebonden met zijn economische bezigheid(artikel 221 van Het Burgerlijke Wetboek)
5. Gebruiker – persoon die de registratie en account heeft gemaakt, door de invulling van de registratievorm die op de website www.transitcenter.be beschikbaar is, en tot de Winkel behoort.
6. Account – ruimte op de server van de Winkel beschikbaar voor de Gebruiker, op welk plaats de Gebruiker zijn Personaal Gegevens en op welk is de bestelling geschiedenis gemaakt door de Gebruiker aangehouden.
7. Personaal Gegevens – verzamelt onder registratievorm, beschikbaar onder www.transitcenter.be informatie die geïdentificeerde of mogelijke om te identificeren persoon betreft, door de Winkel verwerkt voor de juiste uitvoering van de bestellingen en voor andere operationele en marketing doelen.
8. Gegevensverwerking - verwerking, verzameling en gebruik van de Personaal Gegevens ten behoeve van de Winkel in overeenkomst met Wet van 29 Augustus 1997 over de bescherming van de personaal gegevens ( homogene tekst: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
9. Reglement – dit reglement
10. Product – roerende goed, beschikbaar in verkoop in de Winkel, vooral nieuwe en gebruikte auto onderdelen.
11. Bestelling – Koper wil declaratie die rechtstreeks tot de sluiting van de afstand verkoopovereenkomst van de goederen richt, definieert ten minste soort en aantal van de Producten.

§2 ALGEMENE BEPALINGEN

1. Reglement bepaalt regels van sluiting en uitvoering van de verkoopovereenkomst van de Producten die op de website van de Winkel zijn beschikbaar.
2. Om de bestellingen in de Winkel te plaatsen het is noodzakelijk om inrichtingen met internet toegang, email en browser van de internetbronnen te hebben, die laten de webpagina’s vertonen.
3. Het voorwerp van de verkoop zijn Producten gepresenteerd door de Winkel op het moment van de bestellen.
4. Prijzen zichtbaar bij de Producten zijn in EURO gegeven en bevatten VAT belasting. Prijzen van de Producten die aangeboden zijn voor het buitenland zijn in Euro (€) of Ponden (GBP) aangegeven.
5. Verkoper Winkelaanbod is op het gebied van Polen en EU van kracht, tenzij iets anders van de beschrijving van het Product volgt. In speciale gevallen worden bestellingen buiten de EU op individuele voorwaarden verwerkt.
6. Verkoper heeft recht om de prijzen van de Producten te veranderen, invoeren en nemen uit van de Producten, afkortingen voor bepaalde Producten te geven, en uitvoering en annulering van de promotie in de Winkel. Dat beperkt niet de rechten die de Koper heeft: veranderingen gelden niet voor de Bestellingen die door de Koper reeds zijn geplaatst.
7. Het is verboden om de gebruikers van de Winkel (met inbegrip van Kopers) om daar de onwettige inhoud (bv. opinie over Producten) te plaatsen.
8. Alle logos van ‘FORD’ merk zijn informatief.
9. Alle inhoud en afbeeldingen die op deze website zijn eigendom van de Transit Center en worden beschermd door het auteursrecht.

§3 KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN

1. Nieuwe onderdelen die door de Winkel zijn verkocht komen van de huidige productie uit en hebben volledige fabrieksgarantie.
2. Gebruikte onderdelen die door de Winkel zijn verkocht zijn geïmporteerd, gecontroleerd en bruikbaar. Conditie van de gebruikte onderdelen is in de beschrijving van het onderdeel opgenomen en is in de overeenstemming met de feitelijke stand van het onderdeel.
3. Foto’s van de aangeboden onderdelen zijn door TRANSIT CENTER gemaakt. Wij proberen om de gepresenteerde foto’s nauwkeurig te weergeven het uitzicht van de goederen.

§4 BESTELLINGEN PLAATSEN

1. Verkoper laat de bestellingen op de volgende manieren te plaatsen:
  • a) Door de bemiddeling van de Winkel – door invulling van de interactieve vorm,
  • b) Telefonisch- contactnummer: +48 56 678 02 01,
  • c) Door verzending van email op: verkoop@transitcenter.be).
2. Om bestelling te plaatsen door de bemiddeling van de Winkel: plaats geselecteerde Product in de winkelwagen en volg verdere informatie vertoond op de Winkel pagina. Uitvoering van de boodschappen in de Winkel is mogelijk zoveel voor de geregistreerde Gebruikers – die zijn account op de server hebben, als voor de Klanten die de bestelling zonder registratie en oprichting van de Account plaatsen.
3. Na de plaatsen van de bestelling Koper ontvangt:

a) Automatisch gegenereerde email bericht - die de bevestiging van de order is – samen met alle belangrijke condities van de Bestelling (in het geval van bestellen door de internet service van de Winkel),
b) Binnen een werkdag na de bestelling – informatie verzonden via email of telefonisch ingeleverd met bevestiging dat de bestelling tot de realisatie is genomen en dat de overeenkomst voor de verkoop van het Product is afgesloten.

4. Wanneer ziet de Gebruiker discrepantie in de informatie die door de Winkel is verzonden, genoemd in §4 van de wet, 3 paragraaf b)van de Reglement, Verkoper verzoekt telefonische contact onder gegeven in dit informatie telefoonnummer of via email om die discrepantie te corrigeren.
5. Modificatie van de inhoud van de bestelling door de Koper is mogelijk totdat het Product nog niet is verzonden. Met dit doel voor ogen het is noodzakelijk om de Verkoper via email of telefonisch te contacteren.

§5 SINLEVERINGSKOSTEN

Inleveringskosten van het Product (verzendkosten) is door de Kopen gedekt. Inlevering is op het gebied van Polen en op andere EU landen gerealiseerd. Inlevering is met behulp van koerier volgens de geldige prijslist gemaakt – die de integrale deel van de Reglement is (meer informatie in deel ‘verzending’). Wanneer plaats Koper zijn order en kies voor de levering methode accepteert hij de leveringskosten in de prijslijst opgenomen. Bestellingen geplaatst buiten de EU-grens hebben verschillende bezorgkosten, afzonderlijk overeengekomen met de betrokken partijen.

§6 BETALINGSWOORWARDEN

Verkoper maakt de volgende methoden van de betaling toegankelijk:
  • Bankoverschrijving
  • via PayPal operator
  • Kredietkaarten - VISA/Mastercard.

§7 REALISATIE VAN DE BESTELLINGEN

1. Voorwaarde van de realisatie van de order geplaatst van de Koper door bemiddeling van de Winkel is inlevering van de echte personaal en contact gegevens(die de verificatie en bevestiging van de order mogelijk maken) bij het invoelen van de interactieve vorm. Bestelling is tot de realisatie genomen alleen als de vorm op de juiste wijze ingevoeld is. Om de order te plaatsen het is noodzakelijk om de Reglement te accepteren.
2. In het geval van foute of onvoldoende invulling van de interactieve vorm, Verkoper zal alles wat hij kan doen om de Koper te contacteren om de realisatie van de bestelling te bevestigen. Als de bestelling kan binnen 3 werkdagen niet bevestigd worden, want het contact met de Koper is onmogelijk, wordt het aanbod van de Verkoper op het gebied van de bestelde Product niet geldig.
3. In de loop van de realisatie van de bestelling krijgt de Koper email bericht met informatie over de verandering van de status van de bestelling.
4. Status van de realisatie van de bestelling – Koper kan in elk moment op de pagina van de Winkel controleren.
5. De gemiddelde realisatietijd samen met levering is 1-3 wekdagen. Deze tijd kan verlengd worden voor de volgende 3-4 wekdagen als er noodzaak is om het Product van de fabrikant magazijn af te halen. De maximale realisatietijd van de bestelling is 30 dagen. Bestelling voor goederen met verschillende realisatietijd zijn na de compleet van het geheel verzonden, dat is na het verloop van de langere tijd. In de aankondiging genoemd in §4 van de wet, 3 paragraaf b)van de Reglement ontvangst de Koper gedetailleerde informatie over leveringstijd van het Product.
6. Verkoper realiseert de levering van de Producten met behulp van de koerier.
7. Zendingen zijn tussen 8 en 17 afgeleverd.
8. Verkoper kan de precieze aflevertijd niet bepalen of garanderen, daarom om de levertijd te definiëren het is noodzakelijk om koerier in de levering dag te contacteren, en om nummers van de geleibrief, dat is op de informatie genoemd in §7 van de wet, paragraaf 3 van de Reglement gezet (over verandering van de Bestelling status).
9. Als de koerier kan geen contact met de Koper maken, laat hij de adviesnota achter.
10. Op de eerste dag na de poging van de levering, Product kan persoonlijk van de lokale koerier afdeling afgehaald worden – adres van de koerier en alle details van de bestelling zijn op de adviesnota geplaatst.
11. Als het Product is op de tweede dag van de koerier afdeling niet afgehaald, koerier maakt volgende poging om de bestelling te leveren.
12. Het verkoopdocument is een ontvangstbewijs of op verzoek van de koper een btw-factuur, die de koper na 12 uur na het verzenden van de bestelling elektronisch ontvangt op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven bij het aanmaken van een account in de winkel.
13. Verkoper beperkt, dat sommige Producten kunnen niet beschikbaar voor de verzending naar het buitenland zijn, in dit geval is de informatie in de beschrijving van het bepaalde Product gezet.
14. Wanneer verzamelt de Koper de verzonden bestelling (betaling bij ontvangst) niet, Verkoper kan hem aanroepen om de verkoopovereenkomst uit te voeren, met aangewezen termijn en met gevaar dat in geval van ondoelmatig verloop van deze overeenkomst, zal hij afstand maken van de verkoopovereenkomst. Na het verloop van de termijn en bij geen reactie van de Koper, Verkoper kan de afstand van de verkoopovereenkomst aan de Koper geven. In dit geval wordt de verkoopovereenkomst als niet geldig beschouwd en de Verkoper kan een vergoeding van de Koper eisen als hij de verplichting niet nakomt heeft.

§8 CONTROLE VAN DE LEVERING GEMAAKT DOOR DE KOPER

Het is aanbeloven om het Product tijdens plukken van de koerier te controleren. Wanneer de levering stuk is, Verkoper aanbeveelt om het schade-protocol in de aanwezigheid van de koerier te maken en zo snel mogelijk de Customer Service Afdeling te informeren. Als het moeilijk is om het Product te controleren of de koerier weigert om protocol te maken, Verkoper aanbeveelt om de gegevens van de koerier te noteren (voornaam, naam en telefoonnummer) en geef die informatie zo snel mogelijk naar Customer Service Afdeling.

§9 OPHEFFING VAN DE OVEREENKOMST (‘TERUGGAVE’ VAN HET PRODUCT)

1. Koper die de Consument status heeft kan afstand maken van de koopovereenkomst van de Producten die hij bij de Verkoper heeft gekocht zonder opgave van de reden – door een passende verklaring in elektronische vorm in te dienen binnen 14 dagen vanaf de dag van afgifte van de Product (dat is vanaf verzameling van het Product van de Consument). Op deze termijn te houden het is genoeg om de verklaring te zenden vóór het verloop van die termijn.
2. Het opheffingrecht is niet aan de consument verleend in het geval van:
  • Voorzieningen met kenmerken bepaald door de consument in de geplaatste bestelling of sterk met zijn persoon verbonden.
  • Voorzieningen die door zijn aard niet kunnen teruggegeven of wiens onderwerp snel kapot kan worden.
3. In het geval van de opheffing Consument is verplicht om het Product terug te geven in onveranderd conditie, tenzij de verandering was in grenzen van gewoon beheer verplicht.
4. Consument is verplicht om het product zo snel mogelijk terug te geven, niet later dan 14 dagen van de opheffing van de overeenkomst.
5. Consument die van de overeenkomst terugtrekt verzendt de Product naar de Verkoper op eigen kosten; deze kosten is niet terug betaald.
6. Prijs die de Consument heeft betaald samen met verzending kosten, worden binnen 14 dagen van de opheffing door de Verkoper teruggegeven.
7. Koper die geen Consument status heeft, kan geen afstand maken van de koopovereenkomst, genoemd in §9 van de wet, paragraaf 1 van de Reglement. Bij zulke Kopers regels en termen van de opheffing van de overeenkomst zij door Het Burgerlijke Wetboek gereguleerd.
8. Klant is verantwoordelijk voor de vermindering van de waarde van de dingen, die als gevolg van het gebruik die verder gaat dan het nodig is om de aard, kenmerken en werking van de dingen te bepalen ontstaan, tenzij de handelaar heeft de consument niet over het recht voor opheffing van de overeenkomst geïnformeerd, in overeenstemming met eisen van artikel 12, paragraaf 1 punt 9 van de wet over consumentenrechten.
9. Recht om van de overeenkomst afstand te maken, die buiten de zitplaats van de bedrijf of op afstand is gesloten, is niet aan de consument toegekend, ten opzichte van de volgende overeenkomsten:
  • 1) Over dienstverlening als de handelaar heeft volledige dienst uitgevoerd, met uitdrukkelijke toestemming van de consument, die werd voor het begin van de dienst geïnformeerd, dat na de vervulling van de dienst door de handelaar, verlies hij het recht om van de overeenkomst af te trekken;
  • 2) Waarin onderwerp van de dienst is niet-gefabriceerde ding, geproduceerd volgens klant specificaties of ding die aan zijn individuele behoeften dient.


§10 KLACHT

1. Verkoper is aansprakelijk voor de Koper die een Consument is voor de discrepantie van het Product met koopovereenkomst, op het gebied gespecifieerd in wet vanaf 30 mei 2014 over consumentenrechten (Wetboek, 2014 positie 827).
2. Klachten die te maken hebben met discrepantie van het Product met koopovereenkomst kunnen schriftelijk naar het adres van Verkoper gestuurd zijn (Klacht en Interventie afdeling) of via email op:  verkoop@transitcenter.be
2.1 De aansprakelijkheid van de verkoper voor niet-conformiteit van de goederen met de overeenkomst duurt 2 jaar vanaf de datum van levering van de goederen.
2.2 De verkoper zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren.
2.3 In het geval van ondernemers, die geen consumenten zijn in de zin van de wet op de consumentenrechten, gaan de rechten uit hoofde van de garantie verloren indien de koper, die ondernemer is, de goederen niet heeft geïnspecteerd op de voor dergelijke goederen gebruikelijke tijd en wijze en de verkoper niet onmiddellijk in kennis heeft gesteld van het geconstateerde gebrek, en in het geval dat het gebrek pas later aan het licht is gekomen - indien hij de verkoper niet onmiddellijk na de ontdekking ervan op de hoogte heeft gesteld.
3. Wanneer een klacht is door de discrepantie van het product met de overeenkomst ingediend, adviseert de Verkoper om het contact gegevens van de Koper te geven, samen met gedetailleerde beschrijving van de oorzaak van de klacht en eisen tegen de Verkoper, en ook bijsluiten het bewijsstuk van de verkoop of de kopie ervan. Wij adviseren om klachtformulier in te vullen.
4. De verkoper is jegens een koper die geen consument is aansprakelijk op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (ondernemer) in het kader van de garantie, terwijl hij jegens een koper die wel consument is aansprakelijk is op grond van de bepalingen van de Wet op de consumentenrechten in het kader van de consumentengarantie.
5. Klacht ingediend door Koper die geen Consument is en die geen bewijsstuk van de verkoop bevat, zal niet in behandeling genomen worden.
6. De Verkoper zal klachten erkennen binnen 14 dagen na de indiening of levering van de Goederen, indien het noodzakelijk is om de klacht te erkennen. Indien de Verkoper niet binnen deze termijn reageert, wordt de klacht automatisch erkend.
7. Na het indienen van de klacht is de Verkoper verplicht, indien de behandeling van de klacht dit vereist, de Goederen waarover wordt geklaagd bij de Koper af te halen. De kosten van aflevering van de gereclameerde Goederen komen voor rekening van de Verkoper, die verplicht is de afhaling en het transport van het pakket via een post- of koeriersbedrijf te organiseren. Om de levering te organiseren, dient u contact op te nemen met de afdeling Klachten en Interventies van de Verkoper. Indien de klacht wordt afgewezen, zijn de transportkosten voor rekening van de Koper.
8. Voor de dienst verleend aan de Koper stelt de Verkoper een rekening op.
9. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor een verkeerde installatie van de goederen.

§11 GARANTIE

1. In het geval van de Producten die ook recht aan de garantie hebben op dit grond moeten volgens de voorwaarden die in het garantie document zijn.
2. Consument rechten die uit de klacht over discrepantie tussen de Product en overeenkomst ontstaan of rechten van de Koper die geen Consument is in het veld van ingediende klacht, niet uitsluiten, beperken en niet opschorten de rechten van de Koper die uit de garantie gegeven door de borg ontstaan – op principes aangewezen in het garantie document.
3. De houdbaarheidsdatum van de Goederen is te vinden op de Goederen of op de doos waarin de Goederen worden verkocht. Anders wordt de minimale houdbaarheidsdatum geacht 2 jaar te zijn.

§12 GEGEVENSBEVEILIGING EN PRIVACY

1. Gebruiker kan toestemming voor de gegevensverwerking aan de Verkoper geven, in akkoord met voorwaarden van dit Reglement, door het aantekenen van het juiste veld in de inschrijvings- of bestelling vorm. Toestemming voor de gegevensverwerking is vrijwillig.
2. Personaal gegevens van de Gebruikers zijn door de Verkoper verwerkt, met gebruik van de server ruimte opgesteld door een extern hosting bedrijf.
3. Verkoper is de Administrateur van de Personal Gegevens en maakt gegevensverwerking in overeenstemming met de wet van 29 augustus 1997 over bescherming van de personal gegevens (gomogeen tekst van het Wetboek van 2002, nummer 101, positie 926 met verandering) en wet van 18 juli 2002 over elektronisch dienstverlening (Wetboek nummer 144, positie 1204 met verandering).
4. Ongeacht de klant toestemming voor de gegevensverwerking verwerkt de Administrateur personal gegevens op het bereik die essentieel is voor aansluiting, vorming van de inhoud van de Overeenstemming, verandering, opheffing en gepaste realisatie van de Bestellingen die elektronisch gerealiseerd zijn, afrekenen met Gebruiker en ook voor marketing doelen van eigen diensten.
5. Administrateur heeft een recht om de realisatie van de bestellingen voor de klanten afhankelijk te maken van de vroegere bevestiging van de Personal Gegevens met aangepaste documenten, door verzending bv. Kopie van de identiteitskaart. Verzending van de kopie van de identiteitskaart is vrijwillig. Wanneer de kopie van de document is niet verzonden of twijfel wekt, Administrateur kan weigeren om de goederen die in de Winkel beschikbaar zijn te verkopen, of de Account van de Gebruiker te verwijderen.
6. Gebruiker heeft het recht op inzage naar de verwerkte gegevens, hij kan ook die gegevens verbeteren, hij heeft ook het recht om protest aantekenen in gevallen die in wet zijn bepaald, hij kan ook eisen voor de verwijdering ervan.
7. Gebruiker is verplicht om zijn gegevens (gegeven in de registratievorm) te actualiseren na elke verandering van die Personaal Gegevens.
8. In het geval van twijfel aan de overeenstemming van de gegevens gegeven in de registratievorm met waarheid of hun actualiteit (ook als resultaat van aanmelding gemaakt door andere Gebruiker) krijgt Administrateur (onafhankelijk van de boven genoemde beslissingen) het recht om de volgende activiteiten op te nemen:
8.1. Gebruiker oproepen om de valse Personaal Gegevens te verwijderen of de Personaal Gegevens te actualiseren;
8.2. Blokkeer de toegang voor de Gebruiker aan de geselecteerde Bestellingen in de Winkel;
8.3. Blokkeer de Account voor de verklaring van de zaak
8.4. Onherstelbare verwijdering van de Account
9. Administrateur heeft een recht om de Personaal Gegevens ter beschikking te stellen alleen aan geautoriseerde subjecten, op grond van de gepaste wet. Administrateur stelt niet de Personaal Gegevens tegen de wet aan andere Personen, vooral naar niet geautoriseerde subjecten.
10. In het geval van gegevensverwerking door de Administrateur voor andere dan noodzakelijke voor de dienstverlening doelen, Gebruiker kan bij de Dienstverlener zijn verzoek melden om te stoppen van zijn gegevensverwerking.
11. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens door Transit Center is het realiseren van de bestelling die in de online winkel is geplaatst. De gegevens worden niet gedeeld met externe entiteiten zonder toestemming.
12. Het volledige privacybeleid met betrekking tot de verwerking en opslag van persoonsgegevens door Transit Center is beschikbaar op: https://www.onderdelen.transitcenter.be/privacy_policy.php

§13 EIND BEPALINGEN

1. In de zaken die door de Reglement niet geregeld zijn, gelden algemene bepalingen die in de Poolse wet van kracht zijn, in het bijzonder bepalingen van het Burgerlijke Wetboek van 30 mei 2014 over consumentenrechten.
2. Reglement uitsluitend niet en beperkt niet de rechten van de Koper die een Consument is, die aan de Koper toebehoren op grond van de geldige wet. In het geval van discrepantie tussen bepalingen van de Reglement en bepalingen van de wet, die de rechten aan de Consumenten toekennen, de prioriteit hebben wet bepalingen.
3. Reglement is beschikbaar voor alle Kopers in elektronische versie op de pagina van de Winkel in deel ‘Reglement van de boodschappen’.
4. Verkoper behoudt zich het recht om de Reglement te veranderen. Verandering van de Reglement wordt van kracht binnen gesteld door de Verkoper termijn, die niet korter dan 7 dagen vanaf het moment van publicatie van nieuw reglement op de pagina van de Winkel is. Bestellingen die door de Klanten vóór de verandering van de Reglement zijn geplaatst, zijn volgens de vorige bepalingen gerealiseerd. Gebruikers zijn via e-mails over de veranderingen in de Reglement geïnformeerd.
5. Verkoopovereenkomst van de Producten door bemiddeling van de Winkel is aan de Poolse wet ondergeschikt. Wanneer plaatst Gebruiker de Bestelling en accepteert de Reglement, accepteert hij automatisch Poolse wet als gepaste voor de verkoopovereenkomst die door de bemiddeling van de Winkel gesloten is.
6. Productbeoordelingen in de winkel zijn vrijwillig en zijn afkomstig van echte klanten die het product hebben gekocht. Reviews worden gemodereerd. Productbeoordelingen mogen niet worden gepubliceerd als ze aan ten minste een van de volgende criteria voldoen: de beoordeling is off-topic; de beoordeling bevat reclame; de beoordeling is uitgegeven door een concurrent en er is sprake van belangenverstrengeling; de beoordeling bevat godslastering of andere termen die gewoonlijk als beledigend worden beschouwd; de mening bevat persoonlijke gegevens; de beoordeling heeft betrekking op het leveringsproces of andere zaken waarover de Verkoper geen controle heeft.
VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 
Gebruik trefwoorden om het artikel te vinden.
Geavanceerd zoeken
Transit Center in Europe